Tiến độ thi công ngày 12.05

Tiến độ thi công Ngày 12.05: đã xong tầng 03 - tiến hành đổ cột, ghép trần tầng 04. Đồng thời tiến hành xây dựng cả Tòa A + Tòa B cao 25 tầng. Có thể khẳng định tiềm lực kinh tế, năng lực thi công của Chủ đầu tư Tổng công ty 36 là rất tốt. Khách hàng có niềm tin nhận nhà đúng thời hạn bàn giao trong hợp đồng3 nhận xét: